Home » Изготвяне на CV (професионална автобиография)

Изготвяне на CV (професионална автобиография)

Тук ще намерите полезни съвети за изготвяне на CV, които са извлечени от опита ми в писането на автобиографии на различни хора от различни държави и с различни професии. Този опит ми даде много добър поглед върху това кое работи и кое – не и какви са специфичните изисквания на работодателите в различните държави.

Постарал съм се да обхвана най-важните теми относно това как се пише CV: какво трябва да съдържа едно CV, как да го подредим и оформим така, че да изглеждаме по-професионално, как да компенсираме слабите страни в биографията си и в крайна сметка как да преминем през ситото на HR отдела и да впечатлим работодателя.