LinkedIn

търсене на работа чрез LinkedIn, профил в LinkedIn, онлайн репутация, професионална репутация

3 начина за търсене на работа чрез LinkedIn

Днес отсъствието от виртуалния свят носи повече негативи, отколкото присъствието в него. Когато всички търсят всичко онлайн, онзи който не присъства в мрежата, сякаш не съществува.