Как се пише мотивационно писмо за работа | Кариера 2.0 - блог за работа и кариера

Как се пише мотивационно писмо за работа?

Мотивационно писмо за работа днес се пише по-различно, отколкото в миналото. Затова, повечето съвети в интернет са остарели. Днес мотивационното писмо е имейл и трябва да отговаря на имейл етикета.