Успешното намиране на работа изисква малко повече усилия от това да отговаряте на обяви в Jobs.bg или да разпращате CV-то си по фирмите от даден бранш. Ако търсите работа и не намирате в разумен срок, трябва да проверите как изглежда кандидатурата ви отстрани и да установите защо тя не дава желания резултат.

За да ви поканят на интервю, не е достатъчно само да отговорите на обявата, а трябва и да направите добро впечатление. Трябва също и да покажете, че сте по-подходящ поне от повечето други кандидати. Затова, важно е как изглежда вашата кандидатура, какво послание изпраща тя и какви мотиви ще открие работодателят в нея.

Вашата цел може да е: добро заплащане, престижна длъжност и други „екстри“, но това не означава, че трябва да посочвате тези сред основните си мотиви. Работодателите знаят, че тези неща са важни за вас, но те искат първо да знаят какво вие ще дадете на тях, а едва след това да обсъждат какво те ще дадат на вас.

Работодателите имат свои бизнес цели и се нуждаят от хора, които да им бъдат полезни за постигането им. Те плащат пари заради своята нужда от служители, а не заради нуждата на служителите от пари. Всъщност, всички кандидати се стремят към хубави длъжности и добро заплащане, така че информацията по този въпрос е излишна.

Неразбирането на гледната точка, желанията и очаквания на отсрещната страна е най-често срещаната причина да не намирате работа. Някои стигат до крайност, вярвайки че работодателят е длъжен да дава работа. Такова отношение обаче не помага в намирането, защото дори и работодателят да е принуден да „дава работа“, той не е длъжен да я даде точно на вас.

На пазара на труда се сключва договор тогава, когато интересите на служителя съвпадат интересите на работодателя. Затова, вашата кандидатура за работа трябва да съдържа такова послание. Тя трябва да набляга върху това какво предлагате на работодателя, а не на това какво очаквате от него.

Това може да изглежда очевидно, но на практика много голяма част от CV-тата излъчват единствено: „търся стабилна работа с добро заплащане”. Затова, прегледайте отново CV-то си и придружителното писмо, което обикновено пращате, и се опитайте да ги прочетете така, сякаш се отнасят не за вас, а за някой непознат.

Опитайте се да си представите този непознат човек и да разберете каквото можете за него, възоснова само на написаното. Още по-добре е, ако успеете да видите кандидатурата си през очите на работодателя – да си представите, че вие трябва да наемете някого и преценявате дали човекът от CV-то е подходящ за длъжността.

Ако вашето CV и придружителното ви писмо говорят само за вашите цели, но не казват нищо за тези на работодателя, значи те не  излъчват подходящо послание и не ви изграждат добър професионален имидж. За да промените това и да увеличите шансовете си за намиране на работа, трябва да ги преработите.

Предлагам ви 4 стъпки, които ще ви помогнат да направите кандидатурата си по-атрактивна за работодателите и съответно по-успешна за вас. Ако изпълните тези стъпки, ще се позиционирате по-добре спрямо останалите кандидати и ще имате по-големи шансове да получите покана за интервю:

1. Покажете че се интересувате от успеха на компанията

Ако покажете на работодателя, че ви интересува успеха на неговата компания и ще работите за него, приемайки го за своя цел, той ще ви предпочете пред всички онези кандидати, които в CV-то и писмото си не са включили друго, освен личните си стремежи.

Сключването на трудов договор е бизнес сделка и работодателят ще избере да плаща на онзи, който ще му носи повече ползи. Като всеки нормален човек, той ще се стреми да получи максимална стойност срещу парите си.

А стойност за работодателя има не това, което вие сте, а това, което вие ще направите за него. Дори и най-квалифицираният кадър не би имал стойност за работодателя, ако не върши възложената му работа.

Затова, ако в CV-то и писмото си напишете нещо, което показва, че се интересувате от бизнеса на компанията и нейният успех е важен за вас, ще демонстрирате добра мотивация и посланието ви ще спечели вниманието на работодателя.

Всъщност, вие наистина имате интерес да работите за успеха на компанията, защото:

1. От този успех зависи вашето заплащане, вашето бъдещо повишение и сигурността на вашето работно място;

2. Работейки за „голямата цел“ се изграждате професионално. Важните професионални умения и качества се развиват, когато работите по реалните проблеми на бизнеса, а не когато просто изпълнявате чужди нареждания. Развиването на тези умения и качества ви прави по-„продаваем“ на пазара на труда при следващото търсене на работа.

2. Предлагайте решения на конкретни проблеми

Работодателите най-много ценят онези служители, които умеят да намират решения на изникващите в работата въпроси и задачи. Това са служители, които могат да поемат отговорност и да работят самостоятелно, без някой да им „виси на главата“. В крайна сметка, те носят най-добри резултати.

Ако успеете още в CV-то и писмото си да покажете, че вие сте от този тип хора, вероятността да попаднете сред одобрените за интервю става огромна. Своята способност да намирате решения можете да покажете в CV-то си най-вече чрез примери от предишната си работа. Постарайте се, в полето с описанието на последната ви длъжност, да напишете какви резултати сте постигнали, вместо да изброявате за какво сте „отговаряли“.

Отговорностите на съответната длъжност не казват нищо за вас, защото те са едни и същи за всеки, който заема тази длъжност. Разлика има единствено в резултатите – те показват кой как се е справил с въпросните отговорности. Затова, бъдещият работодател не се нуждае от информация за отговорностите (които вероятно са същите и при него), а от информация за вашите лични постижения и резултати.

Резултатите най-лесно се представят с числа, затова намерете начин да опишете с цифри обема на вашата работа или постигнатият ръст на нещо. Числата може да са приблизителни, например „около 50 обаждания на ден“, „средно по 3 проекта на месец“ и т.н. Ако нещо е конфиденциално, изразете го като процентен ръст, например „увеличихме броя на клиентите с 50%“ или „оборота с 5%“ и т.н.

Освен, че изразяват реален резултат, цифрите имат и друго предимство – когато човек преглежда даден документ, т.е. не го чете последователно и подробно, погледът му автоматично се спира на цифрите в текста. В допълнение, цифрите създават усещане за точност и достоверност, а самото им наличие остава впечатлението, че си разбирате от работата и че знаете как да постигате резултати.

Целите на всеки бизнес включват неща като:

 • увеличаване на продажбите или оборота;
 • увеличаване на печалбата;
 • увеличаване броя на клиентите;
 • намиране на нови пазари;
 • увеличаване на производството;
 • съкращаване на разходите;
 • повишаване на качеството;
 • повишаване на производителността;
 • подобряване на организацията или обслужването, във връзка с гореизброените неща;
 • създаване на нови продукти/услуги, във връзка с някое от гореизброените неща;
 • намиране на технически решения, подпомагащи някое от гореизброените неща.

Намерете начин в CV-то си да покажете пряка връзка между вашата работа и някоя от тези цели.

3. Търсете не работа, а бизнес

За да бъдете вие човекът, способен да предложи на работодателя решения за неговия бизнес, търсете работа само в сферата на вашата компетентност. Навлезте по-дълбоко в познаването на бизнеса и идентифицирайте проблемите в сектора.

Направете проучване за всяка фирма в която ще кандидатствате. Съберете максимум информация за нея и разберете в каква ситуация се намира, на какъв етап от развитието си е, какви са текущите й проекти, какви са предизвикателства пред нея й и т.н.

Ако познавате добре бизнеса, това проучване няма да ви затрудни. След като научите всичко това, няма да ви е трудно да отгатнете защо фирмата търси човек за съответната позиция и какво очаква тя от него.

А когато сте наясно с тези неща, ще сте в състояние да отправите подходящо послание, което да ви осигури позицията, към която се стремите. Адаптирайте CV-то си към така създадения контекст и включете в писмото си някои детайли от наученото – така ще впечатлите бъдещия работодател с информираността си.

4. Преработете CV-то и мотивационното си писмо

Вашето CV, мотивационното ви писмо и държанието ви на интервюто за работа винаги излъчват послание. Хората умеят да четат между редовете, така че послание винаги има, въпросът е дали то е подходящо или не.

Посланието, което ще ви доведе до намиране на работа е: „Разбирам проблемите на вашия бизнес и мога да ви помагам да ги решавате. Искам да работя за вас, защото обичам да решавам такива проблеми.”

След като направите своето проучване за целите на работодателя и проблемите, които трябва да се решават в работата за него, тогава ще знаете и какво да пишете и какво да не пишете в CV-то си.

Ще знаете кои подробности да вмъкнете и кои свои постижения да изтъкнете, за да докажете, че сте способен да предложите решение на проблема или средство за постигане на целта.

Когато направите CV-то и мотивационното си писмо по този начин, те ще предадат подходящото послание и така ще „стреляте право в целта”. Така ще се откроите от конкуренцията и вашите шансове за намиране на работа многократно ще нараснат.

Вие сте на ход

Изпълнете тези четири условия и ви гарантирам, че скоро ще си намерите работа. Работодателите отчаяно търсят хора с желание и мотивация, способни да намират решения. В очите на работодателя това е много по-ценно от всичките ви дипломи, сертификати и титли.

Затова, преди да запишете поредния курс, за да получите поредния сертификат, помислете за бизнеса сякаш е ваш и започнете да търсите решения. За това не се изисква диплома, а само желание.

Кариерата е бизнес, а наемането на служител е сделка. За да убедите работодателя да сключи тази сделка с вас, предложете му това, което е ценно за него. Накарайте го да повярва, че може да разчита на вас и тогава намирането на работа ще ви бъде лесно.

 

4 коментара за “4 стъпки за успешно намиране на работа”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.